Cookie Consent by Free Privacy Policy website Voimavaramme - E J Hiipakka Oy
Kodinkalusteet Teollisuustuotteet
Ajankohtaista

Voimavaramme

Hiipakan jokainen työntekijä toimii asiakaspalveluhengessä. Tavoitteenamme on korkea asiakastyytyväisyys ja saamamme palaute ohjaa toimintaamme. Oppiminen ja kehittyminen on tulevaisuuteen tähtäävää ja jatkuvaa. Yhdessä tekeminen kuvastaa myös henkilöstöä. Luotettavuus tiimin jäsenenä ja laadukas toiminta näkyy ensinnäkin työyhteisössä ja heti sen jälkeen asiakkaan kokemana palveluna tai tuotteen laatuna. Olemme jokainen tekemässä asiakastyytyväisyyttä ja siten vastuullisessa asemassa! Jokaisen paikka on tulospaikka.

Hiipakka on hyvä, sopimuksia kunnioittava työnantaja. Sitä kuvastavat henkilöstötutkimus, pieni vaihtuvuus ja pitkät työsuhteet. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, joko yhteisten kehittämistilaisuuksien yhteydessä ja milloin vain, sillä noudatamme avointen ovien politiikkaa ja arvostamme suoraa kehittämiseen pyrkivää palautetta myös työhön liittyvissä asioissa. Osaaminen, monitaitoisuus ja käytettävyys on arvossaan ja huomioidaan palkkapolitiikassamme, joka on tasa-arvoista, oikeudenmukaista ja reilua.

Tulevaisuus edellyttää edellä mainittua kehittymistä ja jatkuvaa prosessien hiomista. Tarjoamme koulutusmahdollisuuksia jokaiselle tarpeen mukaan. Monitaitoisuus ja työssä oppiminen on hyvä tapa kehittää itseään. Jokaisella on viimekädessä vastuu omasta oppimisestaan ja kehittymisestään.

Rekrytoimme monipuolisesti ja tavoitteenamme on palkata osaavia ihmisiä, joilla on hyvät ammatti- ja vuorovaikutustaidot ja halu kehittyä. Toimimme koulujen kanssa yhteistyössä tarjoamalla työharjoittelupaikkoja. Työharjoittelussa nuorella opiskelijalla on hyvä tilaisuus nähdä mitä opiskelemansa työ todellisuudessa on ja testata oma motivaatio.

Varmistamme, että oikea henkilö on oikeassa tehtävässä. Emme syrji ketään sukupuolen, iän, uskonnon, taloudellisen aseman, sairauden, vamman tai poliittisen kannan takia.

Kirjautuminen